Giải khuyến khích - Cuộc thi thiết kế công trình biểu tượng khu đô thị mới Văn Phú, năm 2012

10_0_0.jpg