Giải Nhất - Cuộc thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc tòa nhà Gtel - 20 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, năm 2010

7_0_0.jpg