Giải Nhất - Cuộc thi ý tưởng kiến trúc cửa ô phía nam Hà Nội, 2004

4_0_0.jpg