Giải nhì - Cuộc thi đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch kiến trúc cửa ô phia nam Hà Nội, 2006

8_0_0.jpg