Tác phẩm xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", năm 2009

9_0.jpg