Dịch vụ

DỊCH VỤ TƯ VẤN CUNG CẤP:

Giai đoạn tiền thiết kế :
Tư vấn chiến lược.
Khảo sát, đánh giá thị trường.
Tư vấn thủ tục pháp lý.
Tư vấn lập dự án.

Giai đoạn thiết kế :
Thiết kế Quy hoạch.
Thiết kế Kiến trúc công trình.
Thiết kế Nội thất.
Thiết kế Cảnh quan.
Thiết kế M&E.
Thiết kế Kết Cấu.
Thiết kế Hạ tầng.

Giai đoạn chọn thầu:
Tư vấn Đấu thầu.
Tư vấn Chọn thầu.

Giai đoạn xây dựng:
Tư vấn Giám sát
Tư vấn Quản lý.

Giai đoạn xây dựng:
Tư vấn Quản lý.
Tư vấn Kinh doanh khai thác dự án.
Các dịch vụ mỹ thuật ứng dụng:
Tranh - Tượng - Phù điêu.
Đồ họa.